I 1988 ble vi tildelt årets malmklump av Rallarklubben.