I medvind 

 

 

Samarbeidsavtale mellom 

Rombaksmusikken og Nordkraft AS

 

 

Medvindmidlene er en del av den såkalte samfunnspakken som ble etablert i forbindelse med bygginga av Nygårdsfjellet vindpark, trinn 2, i Narvik kommune. Disse midlene skal brukes hvert år i 20 år til samarbeid mellom Nordkraft AS og aktører innen kultur og idrett i Narvik kommune. Midlene ble for første gang utlyst i 2012. 12015 var søknadsfristen 20.10.15.

 1. Formål

  Partene er enige om et samarbeid der Rombaksmusikken blir tilført økonomiske ressurser til å styrke deres virksomhet og med det kulturlivet i Narvik kommune. Midlene skal brukes Instrumenter og noter, innleie av instruktør, og merutgifter til VU.
  Nordkraft vil gjennom avtalen få profilering av sin virksomhet samt opptreden for ansatte.

 2. Nordkrafts sine forpliktelser

  • Nordkraft utbetaler for denne avtalen kr 15 000,- ekskl. mva.
  • Nordkraft tar kostnadene til evt. profileringsmateriell som Rombaksmusikken skal bruke.

 3. Rombaksmusikken sine forpliktelser

  1. Rombaksmusikken forplikter seg til en opptreden for Nordkraft. Det er et ønske om at dette skal skje ca. kl. 11. mandag 7. mars, da det arrangeresrallarlunsj i selskapets kantine.

  2. Rombaksmusikken skal profilere Nordkraft/Medvindmidlene med klistremerker på instrumentkofferter eller lignende.

  3. Bildet som ble delt ut under tildelingen av Medvindmidlene 2015, skal henges opp på en synlig plass for Rombaksmusikkens medlemmer.

  4. Rombaksmusikken leverer 5 - 10 skarpe høyoppløselige bilder av sin aktivitet innen 1. april 2016. Et utvalg av disse skal vise Nordkraft­ profilering (klistremerker el. 1.). Nordkraft vil gjerne ha bilder der barn og unge er med. Da er det ei forutsetning av foreldre/foresatte har godkjent at bildene fritt kan brukes av Nordkraft- på nettsider, i trykksaker m.m.

  5. Rombaksmusikken skal distribuere informasjon om Nordkraft sin virksomhet til medlemmene i 2016, dersom Nordkraft ønsker det. Slik informasjon utformes av Nordkraft.

 4. Avtalens varighet og opphør

  Avtalen varer til og med 31.12.2016.

 5. Utbetaling

  Rombaksmusikken sender faktura til Nordkraft når forpliktelsene er innfridd, innen 31.12.2016. Den skal inneholde formål, henvisning til avtale, beløpets størrelse, deres kontonummer og postadresse. Faktura sendes: Nordkraft AS, Pb 55, 8501 Narvik.

 6. Uenighet

  Uenighet om avtalens forståelse skal løses gjennom forhandlinger. Er ikke uenigheten løst innen tre måneder, skal tvisten løses ved voldgift.

 7. Kontaktpersoner
  Vigdis Bogholm fra Nordkraft og Lisbeth Jakobsen fra Rombaksmusikken håndterer kommunikasjon, drift og annet rundt avtalen.